Režim dne


6.30 - 8.30

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickému pracovníkovi, vykonávání volně spontánních a zájmových aktivit a činností, individuální činnosti

8.30 - 10.00

činnosti a aktivity řízené pedagogickým pracovníkem zaměřené na výchovu a vzdělávání podle rámcově vzdělávacího programu

10.00 - 12.00

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají činnosti a aktivity s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou s přírodními jevy a s okolním světem, oběd

12.00 - 14.00

osobní hygiena, spánek a odpočinek respektující potřeby dětí, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku

14.00 - 15.45

volné činnosti a aktivity zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci