Aktuality

Posezení u vánočního stromečku

Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, tety i strýce k Posezení u vánočního stromečku dne 13. prosince 2022 od 16 hodin v mateřské škole.

Děti vystoupí s krátkým pásmem a společně ochutnáme vánoční cukroví, které děti napekly.

Kouzelnická show kouzelníka Toma

Ve čtvrtek 15. prosince přijede do mateřské školy v dopoledních hodinách kouzelník Tom (herec Tomáš Šulaj z Uherského Hradiště). Pobaví děti řádkou triků a kouzel.  

Mikulášská nadílka

Mateřskou školu navštíví v pondělí 5. prosince v dopoledních hodinách Mikuláš s andělem.

Čerty necháme za dveřmi.

Děti dostanou balíčky.Pečeme vánoční cukroví

V pondělí 28. listopadu v dopoledních hodinách upečeme s dětmi vánoční cukroví, které pak společně ochutnáme při posezení u vánočního stromečku dne 13 . prosince.

Děti mohou přinést jednoduché recepty.

Děkujeme.


Vystoupení na vánočním jarmarku

V pátek 25. listopadu 2022 vystoupí děti s krátkým vánočním pásmem na vánočním jarmarku, který pořádá obec Stříbrnice. 

Přijďte si také zakoupit vánoční dekorace a tím podpořit aktivity mateřské školy. 

Vánoční focení

Ve středu 23. listopadu 2022 proběhne v dopoledních hodinách vánoční fotografování dětí. Můžete přivést také sourozence dětí. 

Bližší informace získáte ve třídě u paní učitelky.

Loutková pohádka

V pátek 25. listopadu 2022 navštíví mateřskou školu divadlo Vypravěč pohádek. Děti se mohou těšit na loutkovou pohádku Skřítek Vítek a mlsné autíčko.

Zahrada léčivá

První výukový program v rámci kurzu Přírodovědného centra TRNKA "Paní učitelko a proč?" se uskuteční v úterý 15. listopadu v dopoledních hodinách.

Lektorka Mgr. Lenka Pavelčíková.


Ukázka oblékání do kroje

Ve středu 9. listopadu v dopoledních hodinách přijede do mateřské školy paní Bohumila Hulínová z Boršic (krojová expertka) a předvede dětem, jak se obléká do dívčího a chlapeckého kroje.

Součástí programu bude výstava krojovaných panenek, které paní Bohumila Hulínová sama šije.

Paní učitelko a proč?

Naše mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do kurzu Přírodovědného centra TRNKA při Domě dětí a mládeže Šikula v Uherském Hradišti "PANÍ UČITELKO A PROČ?". Kurz bude probíhat přímo v mateřské škole. Bude se jednat o sérii výukových programů s lektorkou Mgr. Lenkou Pavelčíkovou. 

Prosíme rodiče o podpis přihlášky do tohoto kurzu ve třídě u paní učitelky.

Výstava z dýní

POZOR! ZMĚNA TERMÍNU! 

ČTVRTEK 27. 10. 2022

Každé dítě si spolu s rodiči doma vyrobí strašidýlko z dýně, které přinese do mateřské školy v týdnu od pondělí 24. do středy 26. října 2022.

Ve čtvrtek 27. října proběhne na školní zahradě výstava v rámci lampionového průvodu.


Kosmická show

Vzdělávací program pro děti o vesmíru. 

Program je nenáročný. Střídají se různé formy činností.

Co je obsahem programu?

- kdy Slunce svítí a kdy ne

- jak a kdy můžeme vidět Měsíc

- jak se otáčí Země

- kosmonauti v raketách

- zvířata ve vesmíru

- "Živý vesmír" - modely Slunce, planet, Země, Měsíce. 

Zapojí se všechny děti (někdy i v kostýmech) a paní učitelky. Délka pořadu je ve stanu 30 minut + Živý vesmír 10 minut. 

Kosmická show proběhne v pondělí 24. října 2022 v dopoledních hodinách. 

Logopedická depistáž

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole proběhne logopedická depistáž, kterou provede logopedka Mgr. Darina Jelínková (logoped SPC). Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, jehož součástí je zkouška fonematického sluchu a sluchové analýzy, obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, artikulace hlásek, řečové zvláštnosti vzhledem k věku aj. Po provedené depistáži obdržíte písemný záznam.

Logopedická depistáž proběhne v úterý 27. 9. 2022 v dopoledních hodinách.

Návštěva Místní knihovny Stříbrnice 

V pondělí 26. září 2022 děti navštívi Místní knihovnu Stříbrnice, kterou nás provede paní knihovnice Martina Kmentová. 

Návštěva Obecního úřadu Stříbrnice

S úřadem děti seznámí a provede pan starosta
Petr Matoušek, MBA ve středu 21. 9. 2022
v dopoledních hodinách.

Canisterapie v naší MŠ

V úterý 20. září 2022 v dopoledních hodinách navštíví naši mateřskou školu Andrea, Cienn a Ashley - certifikovaný tým, který dětem nabídne netradiční program - pocit pohlazení psem. 

Zahájení školního roku a rodičovská schůzka

Provoz mateřské školy bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022. Těšíme se na Vás!

Mateřská škola Stříbrnice oznamuje, že setkání s rodiči dětí, které budou ve školním roce 2022/2023 navštěvovat mateřskou školu, se bude konat ve čtvrtek 8. září 2022 v 16 hodin. 


Konec školního roku v mateřské škole 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a spolupráci v tomto školním roce. Společnými silami jsme dokázali dětem udělat tento školní rok hezký a plný veselých zážitků. Provoz MŠ bude od 18. 7. 2022 přerušen a na děti se opět budeme těšit ve čtvrtek 1. 9. 2022. Celý kolektiv MŠ Vám děkuje za květiny a dárečky, které nás velmi potěšily.

Přejeme krásné prázdniny.

Dětem, se kterými se již neuvidíme přejeme mnoho úspěchů.

Mamince Matouška Kvapila děkujeme za péči o školkové šneky v době prázdnin.


Pasování na školáka

V pátek 24. června 2022 v 10 hodin proběhne v naší mateřské škole slavnostní pasování na školáka starostou obce Stříbrnice Petrem Matouškem, MBA.

Naši šneci se těší na prázdniny!

V době přerušení provozu mateřské školy se můžete 
o naše školková zvířátka postarat. 

Jsou nenáročná a děti péči o ně znají.

Nahlaste se ve třídě. Děkujeme.  

PIKNIK NA MYSLIVECKÉ CHATĚ

Ve středu 15. června 2022 si uděláme během dopoledne malý piknik na myslivecké chatě ve Stříbrnicích. Připravte dětem do batůžku malé pití a dobrotu. 

V případě nepříznivého počasí se piknik přesune na jiný termín. 


DEN DĚTÍ

Den dětí oslavíme na zahradě naší mateřské školy. Pro děti je připraven program - Přijela pouť.  Dětem k svátku popřeje také pan starosta a paní místostarostka. FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ 

Společné fotografování dětí v mateřské škole proběhne ve čtvrtek 26. května 2022 od 10 hodin. 

Fotky ke konečnému zpracování si poté mohou rodiče vybrat ze společného internetového alba a vypsat čísla vybraných náhledů a požadavky na tisk.  

Třídní fotka 15x22 cm / 45 Kč

​Fotky jednotlivců a malých skupin:
10x15 cm / 45 Kč
13x19 cm / 50 Kč
15x22 cm / 55 Kč

​Kopie originálních fotek:
10x15 cm / 8 Kč
13x19 cm / 10 Kč
15x22 cm / 15 Kč

​Digitální kopie zakoupených fotek ke stažení zdarma na požádání.

DEN RODINY 

Zveme všechny rodiče, prarodiče i sourozence našich dětí na DEN RODINY, který se koná ve čtvrtek 19. května 2022 v 16 hodin v mateřské škole. 

Těšit se můžete na vystoupení dětí a ochutnávku pomazánek. 

Všichni jste srdečně zváni!
Zápis dětí na školní rok 2022/2023

Zápis dětí do Mateřské školy Stříbrnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace na školní rok 2022/2023 se bude konat dne 11. května 2022 v čase 10:00 - 15:30
v prostorách mateřské školy.

Přihlášku a podrobné informace dostanete v mateřské škole.

K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

K předškolnímu vzdělávání v MŠ se přijímají děti narozené do 31. 08. 2022 a děti dříve narozené.

Zápis je povinný pro děti, které k 31. 08. 2022 dovrší věku 5 let, pokud ještě do MŠ nedocházejí.


Zápis cizinců do mateřské školy, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině pro školní rok 2022/2023 se koná v pondělí 6. června 2022 od 12.00 do 15.00 hodin v budově mateřské školy


Povelikonoční putování

za ztraceným zajíčkem

ÚTERÝ 19. DUBNA 2022

SRAZ V 10:00 PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Vynášení Moreny - vítání jara

V pátek 18. března odneseme Morenu za zpěvu písní k potoku, kde ji vhodíme do vody.

Přidejte se k nám!

Sraz v 10.00 hodin před mateřskou školou.

Karneval v mateřské škole

24. 2. 2022 - ČTVRTEK

Oblečte děti do kostýmu již od rána.

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny budou od 7. 2. - 11. 2. 2022 - provoz mateřské školy NEBUDE OMEZEN. 

Celé Česko čte dětem

Zapojili jsme se do kampaně Celé Česko čte dětem.

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení.

Píseň Budu jejich ochráncem

Achatina

To je latinský název našich nových školkových zvířátek.

Jelikož děti neměly v mateřské škole žádné zvířátko, rozhodli jsme se pro chov Achatin, česky Oblovek. Společně budeme o šneky pečovat, pozorovat je, děti mohou nosit šnekům z domova různé dobroty. Také paní kuchařka schovává šnekům zbytky z ovoce a zeleniny.

Vítejte na nových internetových stránkách! 

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte a bude Vám zde příjemně stejně jako v samotné mateřské škole.

Postupně budeme doplňovat další informace, aktuality a fotografie.