Dokumenty


Oznámení o přerušení provozu v době hlavních prázdnin 

Školní řád Mateřské školy Stříbrnice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Informace o zpracování osobních údajů

Rozpočet 2022 - 2025