Dokumenty


Školní řád Mateřské školy Stříbrnice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Minimální preventivní program

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Povinně zveřejněné informace