Dokumenty


Školní řád Mateřské školy Stříbrnice (1. 1. 2024)

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Minimální preventivní program

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Povinně zveřejněné informace

Přerušení provozu MŠ v období hlavních prázdnin