ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

 

 

Mateřská škola Stříbrnice,okres Uh.Hradiště

příspěvková organizace

e-mail: ms.stribrnice@seznam.cz

PSČ 678 09

tel.: 572 501 174

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MŠ STŘÍBRNICE

 

 

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), že  vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Stříbrnice.

 

 

Seznam uchazečů                                                                                 Výsledek řízení

ŘMŠ 01 / 2021                                                                                    přijat/a/

 

ŘMŠ 02 /2021                                                                                      přijat /a/

 

ŘMŠ 03 / 2021                                                                                     přijat /a/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění 18.5.2021                                           Marie Blechová,ředitelka školy