VÝUKOVÝ PROGRAM

V ÚTERÝ 12. BŘEZNA PŘIJEDE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LEKTORKA PŘÍRODOVĚDNÉHO CENTRA TRNKA S VÝUKOVÝM PROGRAMEM

POVÍDÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY

Ukázka zvířat ze zookoutku, seznámení se savci, plazi, plži a hmyzem, králík, křeček, užovka, oblovka, švábi, agama