VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

OZNAMUJEME RODIČŮM, ŽE V NEDĚLI

27. LEDNA V 15.00 HODIN DĚTI VYSTOUPÍ S PÁSMEM BÁSNIČEK A PÍSNIČEK NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

PŘIVEĎTE SVÉ DĚTI DO 14.45 HODIN

–ANIČKA, ADÉLKA, VILÍK, PAVLÍČEK, LUCINKA